Oferta

Projektujemy

AMT Pracownia Architektury zajmuje się kompleksową obsługą projektową na wszystkich etapach procesu budowlanego:

  • Przygotowanie inwestycji, zebranie całościowej informacji o terenie i jego zagospodarowaniu; analizy chłonności działek z określeniem ich potencjału i rentowności zamierzenia budowlanego; pozyskanie decyzji planistycznych, warunków na dostawę mediów oraz wszystkich innych niezbędnych uzgodnień administracyjnych
  • Koncepcje architektoniczne, programy funkcjonalno – użytkowe, wybór najbardziej praktycznego, racjonalnego i optymalnego rozwiązania projektowego, wizualizacje
  • Inwentaryzacje architektoniczno – budowlane i powykonawcze
  • Projekty budowlane, uzgodnienia z rzeczoznawcami, specjalistyczne ekspertyzy, uzyskanie pozwoleń na budowę
  • Projekty wykonawcze
  • Koordynacja międzybranżowa; współpracujemy ze sprawdzonymi zespołami projektantów specjalizujących się w branżach: konstrukcja, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, technologia, drogi, geologia

Doradzamy

Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa technicznego na każdym etapie prowadzenia inwestycji. Pomagamy zrealizować cele i marzenia.

Nadzorujemy

Dla prawidłowej i bezproblemowej realizacji inwestycji oferujemy nadzór autorski. Bierzemy czynny udział w naradach technicznych, oceniamy poprawność rozwiązań zamiennych. Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości. Twoja budowa będzie wykonana zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.