Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest AMT PRACOWNIA ARCHITEKTURY, architekt Tomasz Dereziński, ul. Inowrocławska 70/2, 85-153 Bydgoszcz.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania ofert handlowych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3. Odbiorcą państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy firmy (osoby uprawnione do ich przetwarzania), których obowiązuje wewnętrzna klauzula poufności.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

5. Posiadają Państwo prawo:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • sprostowania,
  • do przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Podanie danych osobowych stanowi warunek przygotowania propozycji współpracy (ich ograniczenie bądź niepodanie wiązać się będzie z ograniczoną możliwością nawiązania współpracy).